Inlägg

Miljön i fokus

Miljön i fokus

Miljön i fokus i vår städfirma. Alltid har vi sett till att vara effektiva inom miljötänket. Tyvärr så glömmer många detta viktiga område. Att efterlämna en moder jord till efterlevande vill vi alla. Att då miljön är en viktig del vet vi alla. Tillsammans kan vi ta ansvar, för att främja detta område. Att ta egenansvar är av största vikt.

Arbetssättet med miljön i fokus samt rätt miljötänk

Hur man lägger upp jobbet varierar. Grundstommen skall var att miljön sätts i främsta rummet. Detta får man ej tumma på. Ända sedan start har vi varit den miljövänliga firman. Kunderna har genom årtionden uppskattat detta. Det i sin tur har gett oss många återkommande miljövänner. Att jobba på detta sätt har varit både utmanande och stimulerande.

Sen har vi genom att plantera detta miljötänk även hos personalen, fått ner miljöbelastningen på ett trevligt sätt. Våra anställda pratar idag i fikarummet mer om miljön, än vad som skall sändas på TV ikväll. Då har vi jobbat i en rätt riktning för miljön.

Miljövänligt städalternativ

Andra alternativ än miljösmart finns inte för våran städfirma. Vi skulle inte alls känna oss bekväma, om vi belastade miljön på ett negativt sätt. Man mår så mycket bättre som verkställande direktör om man för miljön tar gehör. Sätten man kan bidra på, är lika många som medlen som skonar miljön. Hyllorna gapade tomma förr på dessa alternativ. Idag finns det överallt i hyllorna.

Inköpen gör vi idag över internet. Detta bidrar i sin tur att miljön inte belastas med avgaser vid inköp. Att köpa stora mängder som räcker ett helt år är också miljösmart. Då skall det enbart fraktas en enda gång. Alla tekniska bitar skall man som inköpare tänka på. Alla små pusselbitar skall falla på plats.

Vikten av att ta miljöansvar

Miljöansvaret ligger idag hos alla entreprenörer. Att tumma på miljön är inget vi sysslar med. Alltid har miljötänket varit den viktigaste biten. Med rätt metoder och material, så håller sig personalen friska och slippar inandas farliga saker. Ta alla ugnsrengöringar där fel saker köps in. Dessa är både frätande för hud och lungor. Att ta ett miljöansvar är viktigt för alla.

Frisk personal bidrar till ett sunt arbetssätt. Sunda inköp till sunda arbetsmiljöer. Allt sammantaget bildar en jordglob, där allt kan frodas och må bra. Alla sjöar slipper slamma igen, fiskarna får ett trevligt klimat. Vi människor får leva med ett gott samvete. Länge leve miljön. Tillsammans kan vi bidra till en bättre jord, att leva i och efterlämna.

Onlinebokning bidrar också till ansvar för miljön.