Allergistädning Luleå

Varför är allergistädning viktigt?

Vid särskilda dammansamlingar i lokaler och bostäder kan de personer som är extra känsliga utveckla allergier. Det är då kan vi komma till undsättning och vara till stor nytta. Ibland kan inomhusluften innehålla särskilda partiklar som kan irritera slemhinnor och de övre luftvägarna när man andas in dem. Detta kan vara särskilt jobbigt om man är allergiker.
Den verksamhet som pågår i en arbetslokal kan också ha en inverkan på luftens kvalitet; dammet virvlar upp i luften i samband med att aktiviteten ökar. Den städning som idag utförs i dessa lokaler kan ibland vara otillräcklig i förhållande till hur många personer det vistas i lokalerna.

Det bör i dessa sammanhang tillsättas en särskild allergistädning som eliminerar att allergener finns kvar efter rengöringen. Man använder sig av en specialutrustning som fördjupar rengöringen och gör den så total som det går. Det finns t ex extra starka dammsugare som har en ökad kapacitet i insuget och som suger in de skadliga partiklarna men även renar utgångsluften.

Vad man bör tänka på vid allergistädning

  • Städningen bör ske varje dag så att inte damm och skadliga partiklar ansamlas i lokalen.
  • Alla möbler i lokalen, tillsammans med de fria ytorna, samt den övriga inredningen, bör vara lätta att städa så att man inte behöver flytta runt saker så att dammet rörs upp i luften.
  • De möbler som är klädda och stoppade bör ha en klädsel som man kan ta av och tvätta i en tvättmaskin. Möbler kan vara mer allergiframkallande än man tror.
  • I samband med golvvård får man inte använda sig av några rengöringsmedel. Sopning av golv är inte tillåten, då damm kan komma ut i luften, istället bör man enbart använda vatten på en golvmopp för att genomföra en fuktmoppning.

    Att inte kemikalier används vid golvrengöringen gör att man inte tillsätter medel som kan vara allergiframkallande, då dessa ofta innehåller någon form av parfym som i sig kan framkalla allergier för extra känsliga personer. Varmt och rent vatten är därför tillräckligt för att våttorka golven och övriga ytor i lokalen.

Vill du få en offert från oss eller har du några frågor?